edubaza.pl
Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk
ul. Kościerska 7
80-328 Gdańsk
tel. 58-5222900, 58-5523903